jueves, 31 de mayo de 2012

RECIBO PAGO DE IBI DO PSdeG-PSOE DE A ILLA DE AROUSA

Para a Información daqueles que din que os partidos políticos non pagamos IBI. Informe de Recibo
Contribuyente________________________________________________
Nif/Cif.......: G28477727
Razón Social..: PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Padrón_______________________________________________________
Aplicación....: IBI Urbana
Ejercicio......: 2011 Num.Padrón: 1 Periodo: 0 Recibo: 4162
Descripción...: IBI URBANA
Recibo_______________________________________________________
Concepto.......: 0824208NH1102S0003JU-AV CASTELAO 0052 Y
Número fijo....: 10297384
Ref. Catastral.: 0824208NH1102S0003JU
Situacion......: AV CASTELAO 0052 0000 0000 Y 01 DR 36626
Valor Suelo........(A): 11175,44
Valor Construcción.(B): 14877,70
Valor Catastral..(A+B): 26053,14
Base liquidable...: 24291,86
Tipo de Gravamen..: 0,450
Cuota integra.....: 109,31
Total deuda.......: 109,31
ESTADO........: COBRADO
Tipo de Cobro.: CB Cobro por Domiciliación Bancar
Fecha de Cobro: 21/09/2011
Referencia Q19: 10297384
Principal.....: 109,31
% Recargo.....: 0,00
Recargo.......: 0,00
Deuda Tributaria: 109,31

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Cometa o que queiras, sempre con respeto, e publicaremosche o comentario canto antes.