viernes, 28 de diciembre de 2012

FALLA DE POLÍTICA TURÍSTICA E O ESCÁNDALO DAS POUSADAS DO SR. LOUZÁN“... El parador nacional de Albariño entra en servicio para dar un nuevo impulso a una zona en vias de desarrollo. Esperemos que se convierta pronto en emporio de primera categoría..” ( Manuel Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, ABC 24 de Mayo de 1.966)

Hoxe os “herdeiros” do fundador do PP queren enterrar a súa obra. Evidente, non existe unha política turística en Galicia, por non ter non ten nin nome nen apelidos en ningunha consellería da Xunta de Galicia e para rematala a Deputación provincial de Pontevedra, presidida por un veciño da comarca do Salnés, o Sr. Rafael Louzán, non só carece de política turística cuns obxetivos claros para a provincia e de apoio a un sector estratéxico como é o sector turístico para a nosa economía q ue como todos esta atravesando unha profunda crisi onde os distintos establecementos para facer fronte os custes toman decisións tan drástricas como pechar durante varios meses debido a caida importante na ocupación dos mesmos, senon que ademáis co diñeiro público, case 15 millóns de euros, atrévese a facer competencia desleal a un sector turístico como antes dixen estratéxico na nosa economía coa construcción de catro pousadas ( 25camas cada unha) para entregarlla de forma caciquil a unha empresa para que acabe cos empresarios turísticos do salnés e en segundo lugar o Estado con Paradores.

Esta sin razón, é o que a cidadanía non entende, que as distintas administracións – Estado, Xunta, Deputación- non só non colaboren evitando duplicidades senon que compitan entre ellas despilfarrando o diñeiro público, creando mais desemprego, ( despidos e cerres en paradores) mais de 13.400 parados no salnés e case que 110.000 na provincia de Pontevedra, e miseria. Estos aladies da Austeridade a quen lle queren dar leccións, como o Sr. Louzán que pechou o ano 2.011 incumplindo a estabilidade orzamentaria cun DÉFICIT de case que 30. millóns de euros, si leeron ben, 30 MILLÓNS DE EUROS, según os datos da propia Deputación que provocaron que a Consellería de Facenda e a propia deputación estiveran medio ano ocupadas discutindo o cumplimento dun plan de saneamento económico o que a Xunta de Galicia obligou elaborar a deputación neste 2.012, en vez de ocuparse dos problemas da cidadanía.

O Sr Rafael Louzán non contento con empobrecer a todos e todas as pontevedresas e pontevedreses por gastar e derrochar por riba das súas posibilidades, como escribia anteriormente permitiuse o luxo de gastar case que 15 millóns de euros na construcción das catro pousadas ( 25 camas cada unha). As xentes do sector turístico saben mellor que un cantas camas fan falla para que un establecemento hotelero sexa rentable, por iso intúese que lle daran as 100 camas a unha única empresa e mandarán as xentes apuntarse a determinados concellos como tristemente nos teñen acostumados, tempo o tempo e cada quen que saque as súas conclusións... ¿ Que sinerxias non xeneraría este diñeiro invertido con criterio e de dacordo co sector turístico xerando economías de escala e máis nun momento tan difícil como no que nos atopamos.

Como re unha pancarta na manifestación dos traballadores do Parador do Albariño en Cambados “.... Se fue Don Manuel y vinieron los hEREjes...”

A ATENCIÓN DE DOÑA ZOILA PAZ

                   Estiven pensando si merecía a pena contestarlle a vostede por unha recente nota de prensa do P.P. da Illa que levaba a súa firma,non o tiña claro,xa que o meu pensamento era que cando os seus compañeiros de partido a relegaron do posto 2 ao posto 4 na lista das municipais por algo sería,e pouco a pouco imos sabendo por qué,todo se andará,pero aínda así penso que debo contestarlle para aclarar algunhas cuestions.
                   Eu non vou a insultala de ninguha maneira, como por certo fai vostede con frecuencia(non somos todos iguais),recórdolle que nas pasadas eleccions municipais animaba a os seus compañeiros a que nos” pegasen catro tiros” si nos topaban pegando carteis. A min os seus insultos(inepto,ignorante,bulto,etc..)non me afectan demasiado por que veñen dunha persoa que descoñece os problemas que ten a xente da ILLA xa que vostede non vive na ILLA,polo tanto,ten o mérito que ten.
                   Prefiero ser un bulto no salón de plenos e non cobrar,que estar abultando como Directora do Principe Felipe e cobrar case 60.000 euros como fixo vostede durante varios anos sen que se lle sepa de ningún mérito,e aínda así,parece ser que lle concederon un piso de protección oficial en Ribadumia,que curioso,eu entrei en política para botar unha man dentro da miña ignorancia,con un coche blanco e unha moto e ireime da política con un coche blanco e unha moto,non sei si vostede pode decir o mesmo,o dudo moito.
                   O respeto da reparación das aceras da Avda. da Ponte habría moito que discutir si lle pertenece ao concello ou non,nós imolas arranxar de igual maneira,e de paso, recórdolle a vostede(verá que a trato con educación)que para que haia aceras os veciños teñen que ceder os terreos e xa que lle preocupan tanto podía convencer a sua compañeira concejal para que os ceda(vergoña debería darlle)na Carretera da Franqueira,na que o Sr, Louzán nos SISOU a os veciños da ILLA case 120.000 euros,iso non lle acorda a vostede,pero non hai mais cego que o que non quer ver…
                   Agradézcolle,Sra concelleira,os insultos que me profire,xa que,danme aínda mais gañas e forza para seguir traballando polos veciños da Illa sen recibir nada a cambio mais que a satisfacción do traballo feito,vostede xamais o poderá decir,nunca..
                   Sen mais e,insisto,agradecéndolle a atención que me presta vostede,reciba un cordial saúdo.


ISIDRO GARCIA GARCIA.CONCELLEIRO DE OBRAS,SERVICIOS E TRÁFICO.    

CONSORCIO PROVINCIAL PARA A RECOLLIDA DE LIXO

                   Dende o seu comenzo,o Concelo da Illa ven asistindo as reunions que se veñen levando a cabo na Deputación de Pontevedra o respeto da creación do chamado Consorcio Provincial da Recollida de Lixo,nun primeiro momento ata nos puido parecer interesante nalgúns puntos,pero canto mais nos imos aproximando o que parece ser o comenzo da actividade de dito Consorcio,menos interesados estamos,tanto é así que case con toda seguridade non nos imos a adherir,e explico:
                   1)Estamos en contra de que os Concellos perdan as suas competencias a favor de outras administracions,e moito menos da Deputación,o que firma pensa que deberian desaparecer.
                   2)Nun principio todo ian ser vantaxes,económicas,de reciclaxe,do mesmo servicio,etc...Para o Concello da Illa sería xusto o contrario xa que o servicio está moi centralizado,funciona correctamente(mellor que vai funcionar)i cos novos contratos que se están afacer(envases,punto limpo,cartón,etc)non será necesario tocarlle a taxa do lixo,xa que imos a cubrir o coste.
                   3)Estase a falar dun recibo que oscila entre os 60 e 80 xuros,na Illa xa estamos nesa horquilla¿cal é a vantaxe?Que quede claro que penso que subirá dos 80 xuros,o tempo o dirá.O Concello da Illa non ten por que pagar o recibo de alguns que presumen de que non pagaban o lixo ou de outros que teñen unha taxa a todas luces ridículas e non teñen o que hai que ter para actualizala por si mesmos.
                   4)Con esta medida vaise a votar moita xente ao paro xa que se pretende centralizar o servicio en moi poucas empresas(eles sabrán en cales) e o resto terán que pechar.
                   5)A reciclaxe.Nun primeiro momento se dixo que se ian premiar a os Concellos que mais reciclaran,como debe ser por certo,agora xa non se escoita nada deste tema o que nos parece unha falta de compromiso sangrante co medio ambiente.
Na Illa de Arousa levamos moitos anos apostando firmemente pola reciclaxe de todo tipo para a recuperación na medida do posible do medio ambiente e de paso baixar a factura de Sogama,e poño exemplos:
                   a)Vidrio.A media galega de reciclaxe de vidrio ronda os 13 ou 14 kilos/hab/ano, na Illa estamos en 26 kgs/hab/ano,o doble...
                 
                   b)Cartón.Acabamos de firmar un novo contrato i está a funcionar moi ben.
A media galega kgs/hab/ano está en 14,5 ,na Illa pensamos chegar a os 16 kgs, por riba...
                   c)Envases lixeiros.A media galega está en 9,7 kgs/hab/ano e a de residuos impropios que van ao colector amarelo está nun 29,5%.Na Illa non temos penalización por impropios e a media/kgs/hab/ano está en 26,7 kgs/hab/ano,o triple...

                  d). Punto limpo.Firmouse recentemente un novo contrato rebaixando considerablemente a contía e sendo esta asumible para o Concello.Este é un servicio do que nos sentimos moi orgullosos e é gratuito...
      
                    e)Aceite de uso doméstico.Non temos datos a nivel galego,pero na recollida de aceites que se está a facer na provincia de Pontevedra,a Illa é o Concello que mais recicla /hab con moita diferencia.

                    f)Bolsa negra.A media galega kgs/hab/dia  está arredor dun 1,5 kgs, na Illa estamos en 1,1 kgs.

                   g)Compostaxe.A Illa foi e é un Concello pioneiro na compostaxe en Galicia,na actualidade existen mais de 400 composteiros funcionando polos que se descontan 6 xuros por cada un no recibo do lixo.Non se trata de presumir pero de destacar que o noso pobo non ia gañar absolutamente o contrario,cando se fai un cambio faise para mellorar e este non é o caso.
                  
                  6)Neste punto compre decir que outro dos motivos polos que decimos que non ,é que non nos fiamos do Presidente da Deputación,Sr.Louzán para levar a cabo este tema entre outros motivos(hai varios) por que é concelleiro dun Concello no que o servicio é claramente DEFICITARIO dende hai anos, e pretender dar clases de cómo o temos que facer os demais dende esa situación non nos merece ningunha confianza.

ISIDRO GARCIA GARCIA.CONCELLEIRO DE OBRAS,SERVICIOS E TRÁFICO.

DOTACIÓN DE SOLO DE CAUCHO NOS PARQUES INFANTÍS DE A ILLA DE AROUSA

                   No pleno do día 1 de Setembro de 2011, o Partido Popular representado nese punto pola concelleira e número dous,Sra.Paula Suárez González, presentou unha moción para a que solicitaba o voto favorable,a moción decía así:
                   “Dado o estado dalgúns parques infantís do Concello,particularmente os do Regueiro,Laxes e Monte e atendendo as numerosas queixas realizadas de forma continuadas polos veciños(non nos constan ditas queixas) debido a incomodidade e risco(ollo) que supón para os menores,así como aos pais que os acompañan,debido ao tipo de solo existente nestes emprazamentos composto por area ou xabre que resulta totalmente antihigiénico e inapropiado.Pareceríanos lóxico que este aspecto xa se houbese tido en conta nos proxectos técnicos das recentes reformas levadas a cabo”
                   Solicitamos:”Dotación de solo de caucho nos parques infantís antes mencionados”
                   Pois ben,a pesar de non estar seguros o cen por cen(existen informes)de que sexa a mellor superficie,o PSOE votou a favor polo tanto, quedou aprobada a moción sempre que existise financiamento suficiente e por suposto colaboración de outras administracions sin as que sería imposible a execución de ditas reformas.
                   Unha vez comprometidos con este tema,o equipo de goberno ponse a traballar e a buscar financiamento solicitando unha axuda da Xunta de Galicia denegada por que “sí”,pero seguimos traballando e solicitamos outra ,que despois de moito presionar,e fai arredor dun mes nos comunicaron a concesión por un valor de 107000 xuros a os que hai que engadirlle dende o Concello a parte que nos corresponde que veñen a ser uns 45000 xuros.
                   O pasado xoves,celebramos o pleno correspondente ao mes de Novembro,un dos puntos da orde do dia era a modificación de crédito necesaria para poder levar a cabo a instalación do caucho,¿cal foi a sorpresa?Pois que o P.P non votou a favor, deixando patente a falta de compromiso e interés polos rapaces/as que utilizan ditos parques.
                   Non sei si existe algún Concello donde,primeiro se solicita unha obra e despois non se vota a favor de facela,isto é o que fai o P.p da Illa de Arousa,primeiro collen a entrada pàra ir a o cine e logo,para “joder” a taquillera non entran...
                   É tal a desvergoña e a caradura que teñen,que non sei para que presentan mocions o pleno si despois non as van a apoiar,ou será,como nos creemos por certo, que contaban con que non nos concederan a subvención,e como lle gusta decir a o LASTRE do seu portavoz;quedaron coa brocha na man e sen escaleira...
                   Solo queremos que todos os veciños/as saiban que o P.P da Illa non apoiou a instalación de solo de caucho nos parque infantís por que non existe ningún tipo de compromiso desta xente coa ILLA DE AROUSA.
                   A o seu pesar,ímolo instalar nos parques do Regueiro,Laxes e Monte.

ISIDRO GARCÍA GARCÍA.CONCELLEIRO DE OBRAS,SERVICIOS E TRÁFICO

PLAN DE EMERXENCIA CONTRA-INCENDIOS E DE EVACUACIÓN NO COLEXIO PÚBLICO TORRE-ILLA.


                   O Concello da Illa de Arousa está a elaborar un Plan de Emergencia e evacuación no Colexio Público Torre-Illa en colaboración co Consello Escolar e coa inestimable axuda da Dirección do centro,encabezada polo seu Director D.Carlos Lorenzo Pérez.

                   Pese a seguir as directrices pnrincipais do Manual de Autoprotección,este Plan tívose que adaptar ás características especiais do CEIP Torre-Illa ó estar fragmentada a actividade  en edificios independentes.Tendo en conta a novidade que isto supón,deberá pasar unha proba de funcionamento,que se producirá ó realizar o primeiro simulacro de Evacuación.

                   A Dirección do Colexio encargarase da posta en funcionamento deste Plan de Autoprotección e de que se realicen as actuacións anuais,necesarias e imprescindibles para a súa eficacia.

                   O Concello da ILLA de AROUSA vai investir mais de 15000 xuros en poñer en marcha dito Plan de Emergencia repartidos da seguinte maneira:
                   *-Redacción do Plan de Evacuación e Autoprotección.
                   *-Conectar as bocas de incendio existentes e colocar 4 a mayores levando unha nova liña dende a Rúa Cabodeiro.
                   *-Dotar as portas que o necesiten dos distintos edificios de “sistemas
                      antipático”.
                   *-Reemplazo das luces de emergencia.
                   *-Colocar sinaléptica e planos de evacuación en tódalas plantas.
                   *-Instalación de extintores donde sexa necesario.

                   É esta, outra proba mais que evidente do que nos preocupa a educación ao goberno municipal da Illa de Arousa facendo unha inversión moi importante e ao mesmo tempo necesaria,outros como o P.P da ILLA encabezado polo lastre do seu portavoz, apoian que o seu partido en Santiago rexeite a ampliación tan demandada do CEIP, se poñan na contra de pais e nais nas demandas lexítimas do IES da ILLA,aumenten o número de alumnos por aula,disminución de mestres,disminución de becas para o estudo dos nosos fillos,etc.

ISIDRO GARCIA GARCIA.CONCELLEIRO DE SERVICIOS,OBRAS E TRÁFICO.

PAVIMENTACIÓN RÚAS REVOLTA E FARO


                   É tal o abandono da Illa de Arousa polo P.P de Feijoo(ainda que agora parece que renega das siglas do seu partido) que aínda que quixésemos obvialo dende o grupo de goberno sería imposible.
                   Alá polo mes de Febreiro(aprox)nos comunicaron dende a Consellería de Medio Rural e Mar que dirixe a Sra,Rosa Quintana,que no Plan Estratégico de Infraestructuras no Medio Rural(PEIM)2021 ao Concello da ILLA de AROUSA lle tocaban 43.883,61 xuros según os parámetros de reparto da Xunta,cabe recordar que a Xunta pon arredor de 14.000 xuros e o Ministerio de Agricultura pon o resto, e se nos pide que lles indiquemos a mayor brevedade posible as obras que se van a realizar xa que pretenden facelas antes do verán.
                   Como non pode ser doutra maneira,o equipo de goberno ponse a traballar e toma a decisión de asfaltar os camiños de a Rúa Revolta e a Rúa do Faro dende o Naval,e así se lle comunica a Consellería.
                   No mes de Marzo os proxectos xa estaban realizados xa que foi este Concelleiro que firma e o encargado de obras, acompañados por un técnico de Medio Rural a ver ditas rúas e medilas para que entrasen no proxecto,como así foi.A finais de mes nos poñemos en contacto coa Xefatura Territorial de Pontevedra e nos informan que está todo ben,listas para contratación e insisten en que durante o verán estarán rematados os traballos.
                   Pasou Marzo,pasou Abril,pasou Maio,Xuño,Xullo,Agosto,Setembro e pasará Outubro e as rúas seguen igual por culpa do cuatrero de Feijoo e do Sr, Juan José González Vázquez que debe de decirlle que na Illa nos invirtan nada e que “canto peor,mellor”.
                
                   Nin que decir ten que estas duas obras son moi importantes xa que son unhas rúas que están bastante deterioradas e unha delas soporta bastante tráfico pesado,si non se fan antes do inverno imos a ter bastantes problemas na capa de rodadura,pero como eses problemas son na Illa ao Sr. Feijoo non lle importan e ao lastre de portavoz que teñen aquí,menos.ISIDRO GARCÍA GARCÍA,CONCELLEIRO DE OBRAS,SERVICIOS É TRÁFICO.

CARTA O SR. TOURÍS                   O Concello da ILLA DE AROUSA está a levar a cabo a limpeza da mediana que separa o mal chamado “carrilbici” da Nova estrada ao Porto do Xufre.

                   Despois de varias e inútiles xuntanzas entre o xá exsuperdelegado territorial Sr.Cores Tourís e o Alcalde da AROUSA para tratar varios temas,entre eles, o mantenemento das duas rotondas e da mediana da estrada ao porto do Xufre de titularidade autonómica,insisto, de responsabilidade do cuatrero Presidente da Xunta de Galicia,e vendo o resultado das mesmas que se resume en desbrozar de calquer maneira,o Concello,a través do departamento de obras,está a levar a cabo a limpeza manualmente de dita mediana,que, según parece ,se lle olvidou ao cesado Sr,Tourís,e como na Illa non ten quen llo recorde do seu partido,recordámosllo dende o equipo de goberno.

                   Na última xuntanza,o Sr.delegado da Xunta en Pontevedra dixo que se iban a adecentar as rotondas e a mediana,a que,por certo, lle faltan 22 tapas de arqueta das que solo queda o recordo de que algún dia estiveron alí xa que solo están os 22 buracos,co peligro que conleva,sin que se lles vexa a menor intención de repoñelas o igual que as prantas que faltan case dende o primeiro día.

                   Dende o Concello e a pesar de que non é a nosa responsabilidade,se está a facer a limpeza por que nos dá vergoña ayea que a xente que pasa por alí vexa semellante esperpento.

                   Esta é outra demostración do abandono da Xunta do P.P. con este pobo e é tamén un motivo de premio para o Sr.Tourís e para o portavoz popular da Illa o que lle molestan uns baches e presenta unha moción o pleno pero non lle importa o quinteiro que ves cando chegas a AROUSA e que é da sua responsabilidade,iso non lle preocupa,como tampouco lle preocupan os verdadeiros problemas dos nosos veciños,ampliación do colexio Torre,centro de saúde,solución aos problemas do instituto,entrada e saída da Illa polo Xufre,etc,etc.


ISIDRO GARCIA GARCIA.CONCELLEIRO DE OBRAS,SERVICIOS E TRÁFICO.